top of page

יורדי ים זבולון ישראל

משנת 1928 אגודה הפעילה מרכזים ימיים לאורך כל החופים בארץ, חיפה, נתניה, תל אביב, בת ים, פלמחים, אשדוד ועל שפת הכנרת - מושבת כנרת.

בשנות השישים נבנה בניין על ידי אגודת יורדי ים זבולון ישראל ונוהל בית הספר הימי הראשון בת"א, אוסישקין 9, על שפת הירקון.

אחרי סגירת בית הספר בשנות השבעים, הנהלת אגודת יורדי ים זבולון ישראל מנהלת ותומכת בכל העמותות בת בכל ברחבי בארץ מהמשרד שלה בבית זבולון באוסישקין 9, ת"א.

פעילות במתחם אוסישקין 9 התחיל משנת 1928 ונמשך עד עצם היום הזה, כאשר עמותת בת קיאקים זבולון ת"א, שמפעילה את הפעילות בחלק מהמתחם, היא אגודה מצטיינת בעיריית ת"א, מקבלת תמיכות על בסיס הישגים בולטים שלה בקיאקים אולימפיים וחתירה אקדמית.

 

בפעילות של עמותת בת משולבים פעילות של בתי ספר בתל אביב ופעילות רציפה של בעלי מוגבלויות, עם ראיה והכנה של ספורטאים להשתתפות והשגת מדליות באולימפיאדה.

אנשי קשרדניאל הכטמן, מזכיר העמותה, טלפון של 0545657366, מייל - gechtmandanny@013.net.

bottom of page